ОБЩИ УСЛОВИЯ

Преди да използвате Сайт www.fogsysbg.com е необходимо да прочетете Общи условия, Политика за защита на личните данни и Политика за „Рецепти“, наречени накратко Условията. Ако използвате сайта на „Фог Сис“ ООД, преглеждате съдържанието му или кликвате върху бутон или линк към продукт или услуга, вие сте убедени, че сте запознати с Условията, приемате ги, се съгласявате и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не приемате Условията, не използвайте Сайта!
1. Общите условия са свързани с достъпа и ползването на Сайта.
2. Разглеждането на сайта се извършва без регистрация.
3. Търговските наименования и марки в Сайта са собственост на съответните компании.
4. Цената на продуктите е за 1 бр. в лева. Цената на монтажите се определя в зависимост от спецификата на дейностите по изграждането.
5. Не е разрешено копирането на съдържанието на сайта без разрешение от „Фог Сис“ ООД.
6. „Фог Сис“ ООД си запазва правото да публикува, променя и добавя функции и информация на сайта.
7. Настоящите условия ще бъдат актуализирани при промени, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите.
8. „Фог Сис“ ООД не носи отговорност, ако потребителите не са запознати с последващи актуализации на Условията.

ПОТРЕБИТЕЛЯ СЕ СЕГЛАСЯВА, ЧЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ В САЙТА НА http://www.fogsysbg.com , ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ КЛИКВАНЕТО НА БУТОН ИЛИ ЛИНКТОРА КЪМ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, ТОВА СЧИТА ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГА, ОСОБЕНО СЕ С ТЯХ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.